เมนูหลัก

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

งานแนะแนว

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ต้อนรับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ดร.ชวลิต โพธิ์นคร และ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนทนากลุ่มกับครูและนักเรียน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย ที่เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนกำลังคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้132
เมื่อวาน270
สัปดาห์นี้1244
เดือนนี้651
ทั้งหมด1846647
Visitor IP : 3.235.75.196
Powered by CoalaWeb