เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

 1.

 นายประมวล  พุทธานนท์

 ประธานกรรมการ

 2.

 พระครูบุญญาภิวัฒน์ 

 กรรมการ

 3.

 พระณัธสร  คุณธัมโม

  กรรมการ

 4.

 นายรัตนศักดิ์  อุ่นละออ

  กรรมการ

 5.

 นายพีระพล  กระมุท

  กรรมการ

 6.

 นางกมลวรรณ  บุญรัตพันธ์

  กรรมการ

 7.

 นายสุทัศน์  บานเย็น

  กรรมการ

 8.

 นายสุพจน์  การะหงษ์

  กรรมการ

 9.

 นายศักดิ์ชัย  ห่านตระกูล

  กรรมการ

 10.

 นายวิม  ผ่องแผ้ว

  กรรมการ

 11.

 นายอมร  แก้วเป็ง

  กรรมการ

 12.

 นายอุดม  เจียรวิริยะพันธ์

  กรรมการ

13.

 นายสุชาติ  เจียรวิริยะพันธ์

  กรรมการ

14.

 นายเดชา  ศิวายพราหมณ์

  กรรมการ

15.

 นางสาวเปรมศรี  นามพลแสน

 กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปัทมาวดี  อุุดแดง
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้97
เมื่อวาน711
สัปดาห์นี้3268
เดือนนี้22646
ทั้งหมด703091
Visitor IP : 54.166.152.187
Powered by CoalaWeb