เมนูหลัก

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

          โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมด้รับการอนุมัติให้จัดตั้งตามหนังสือของกระทรวง ศึกษาธิการที่ ศธ. 74/7658 ลงวันที่ 23 เมษายน 2513 ในการที่ทางโรงเรียนได้รับการ จัดตั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายมานพ ลังกาพินธุ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นผู้เริ่ม จัดหา ทิ่ดินเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขอสงวนที่ดินจำนวน 165 ไร่ หลังจากได้ทำการ ขอสงวนที่ดินแล้ว ก็ทำเรื่องขอ จัดตั้งโรงเรียนไปยังจังหวัด จนกระทั่งได้รับอนุมัติตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น ต่อมาอำเภอได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินห์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ซึ่งลงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2513 รุ่นแรกมี นักเรียนชาย 41 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 66 คน โดยอาศัยอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเชียงดาว ประถมปลายอาคารรัฐสงเคราะห์เป็นที่เรียนไปก่อน
           ในปี พ.ศ.2513 ทางจังหวัดได้ส่งตัวนายสมบูรณ์ ต๊ะรังษี มารักษาการแทนครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2513 และได้ส่งครูมาสอนครั้งแรก 2 คน ในระยะที่เปิดทำการสอนนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้างประจำปี งบประมาณ 2513 โดยให้เป็นค่าจัดสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน และบ้านพัก 1 หลัง ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เสร็จเรียบ ร้อยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2514 ทางโรงเรียนย้ายมาเรียน ณ อาคารใหม่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 เป็นต้นมา
          ในปี พ.ศ.2514 หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน แล้วจากนั้นได้จัดสร้างส้วม 4 ที่นั่งบ้านพักครูแบบชั่วคราวขนาด 6.5 คูณ 4.5 เมตรแบบศาลาไทย 1 หลังและอาคารชั่วคราวมุงสังกะสีขนาด 6 คูณ 20 เมตรอีกหลังหนึ่ง่าก่อสร้างได้รับจากการบริจาค จาก ผู้ปกครองสมทบกับเงินบำรุงการศึกษานอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อ สร้างเป็นค่าจัด สร้างบ้านพักครู 2 หลัง โดยทางอำเภอเป็นผู้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2514 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2514
          ต่อมา นายสมบูรณ์ ต๊ะรังษี รักษาการแทนครูใหญ่ได้กลับไปอยู่โรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทางจังหวัด จึงได้แต่งตั้งนายเพียร จิตตะนิธิ รักษาการแทนครูใหญ่ จนกระทั่งกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายประชัญ พันธ์ผจญ ครูใหญ่โท โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาคม จังหวัดลำปางมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตั้งแต่วันที่    1   ตุลาคม   2514 นายประชัญ พันธ์ผจญได้มารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2514

           ในปีพ.ศ.2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อทำการสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1หลังตลอดจนปรับสนามและทำการติดตั้งระบบประปาในโรงเรียน             

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้199
เมื่อวาน203
สัปดาห์นี้2961
เดือนนี้19268
ทั้งหมด340116
Visitor IP : 44.222.189.51
Powered by CoalaWeb