เมนูหลัก

จดหมายข่าว

Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  

ข้อมูลพื้นฐาน 

    1. โครงสร้าง 
    2. ข้อมูลผู้บริหาร
    3. อำนาจหน้าที่
    4. ยุทธศาสตร์ 
    5. ข้อมูลการติดต่อ
    6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน                                                               

    1. แผนดำเนินงานประจำปี
    2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงานงาน                                                           

    1. คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน

การให้บริการ                                                           

    1. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
    2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

    1. แผนการใช้งบประมาณประจำปี
    2. รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                            

    1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                            

    1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          

    1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        

    1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร          

    1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต         

    1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                          

    1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต                                                           

    1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   

    1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้160
เมื่อวาน192
สัปดาห์นี้511
เดือนนี้5502
ทั้งหมด184200
Visitor IP : 44.201.94.236
Powered by CoalaWeb