เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ปี พ.ศ.

1.

นายสมบูรณ์  ต๊ะรังษี 

2513 - 2514

2.

นายประชัญ  พันธ์ผจญ    

2514 - 2517

3.

นายวิโรจน์  นามบุรี   

2517 - 2520

4.

นายสุธรรม  โพธิ์แก้ว  

2520 - 2524

5.

นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์  

2524 - 2529

6.

นายสวัสดิ์  วงศ์วัจนสุนทร  

2529 - 2535

7.

นายไพฑูรย์  ไชยนันท์  

2535 - 2540

8.

นายวิชัย  วาสิการ   

2540 - 2544

9.

นายประมวล  พุทธานนท์ 

2544 - 2547

10.

นายไพรัช  ใหม่ชมภู

2547 - 2548

11.

นายสุรพล  สังข์ศิริ     

2549 - 2553

12.

นายสุพล  ประสานศรี

2554 – 2555

13.

นางสาวเปรมศรี  นามพลแสน

2555 - 2558

14.

นายนิคม  สินธุพงษ์

2558 - 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปัทมาวดี  อุุดแดง
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้1404
เมื่อวาน1635
สัปดาห์นี้3478
เดือนนี้8346
ทั้งหมด654174
Visitor IP : 54.82.29.141
Powered by CoalaWeb