เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่องในการเข้าร่วมนโยบายปรับลดเวลาเรียน โดยลดเวลาเรียนภาควิชาการแล้วเพิ่มเวลา ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนางวิไล กล้าหาญ นางปัทมาวดี อุดแดง  นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมประชุม นำเสนอการดำเนินการตามนโยบาย และนอกจากนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าชมการเลือกกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปัทมาวดี  อุุดแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้628
เมื่อวาน938
สัปดาห์นี้4568
เดือนนี้27536
ทั้งหมด615740
Visitor IP : 54.224.121.67
Powered by CoalaWeb