เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ขันธปราบ เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" จัดโดยมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และประสานการดำเนินงานกับ สพฐ. สกอ ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2558 โดยในกิจกรรมได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ การเดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ เขื่อนขุนด่านปราการชล การร่วมกิจกรรม 3L4R = To Love, Live and Learn for Reduce, Reuse, Repeat and Research กิจกรรม one for all all for one by inspire science ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปัทมาวดี  อุุดแดง
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้1009
เมื่อวาน651
สัปดาห์นี้4831
เดือนนี้24209
ทั้งหมด704654
Visitor IP : 54.92.149.109
Powered by CoalaWeb