เมนูหลัก

จดหมายข่าว

Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรม "โครงการนักสืบสายฟ้า รุ่นที่ 1"

 "โครงการนักสืบสายฟ้า รุ่นที่ 1" โดย สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) อุทยานราช-พฤกษ์ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิโลกสีเขียว และสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยและชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษา







AIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้22
เมื่อวาน116
สัปดาห์นี้853
เดือนนี้279
ทั้งหมด194344
Visitor IP : 3.238.118.27
Powered by CoalaWeb